Старозагорските възрожденски книжовни фондове бяха представени на научна конференция
четвъртък, 28 декември 2006

На 7 и 8 юни 2005 г. библиотека “Родина” участва в научна конференция на тема “Българската книга и библиотеките през Възраждането”, организирана от Читалище “Зора” в гр. Сливен. На този форум научната общественост беше представена от Централната библиотека на БАН, Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, библиотеката на СУ “Св. Климент Охридски”, Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ), пловдивската Народна библиотека “Иван Вазов” и Шуменския университет.

Докладът на библиотека “Родина” - КНИЖОВНОТО НАСЛЕДСТВО ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО В КУЛТУРНАТА ПАМЕТ НА СТАРА ЗАГОРА беше представен от Доля Чикакчиева. В него се подчертава, че възрожденската книжнина е пресечна точка на духовните търсения на българина през преломния за него момент - едно напрегнатото общобългарско търсене на работещ модел за рязък излаз към политическите, стопански и културни параметри на Модерността. Съдържанието на тази книжнина по същество представлява комуникативен акт между българското (традиционното) и европейското (новото) начало. Това е диалог между наше и чуждо, който генерира моделни поведенчески форми. От една страна - приспособяване към чуждия опит и неговото асимилиране, а от друга - дистанциране от чуждото в името на съхраняването на националната идентичност.

150 години по-късно, не е сме ли в твърде подобна ситуация? Днес, в съвременната епоха, в контекста на единна Европа, българското Възраждане добива особено значение за нас и все по-силно ще съсредоточава вниманието на съвременните изследователи.

В този смисъл фондовете от възрожденски издания на библиотеките в Стара Загора са и ще стават все по-актуални. Участниците в конференцията бяха запознати с историята на просветното и читалищното дело в града ни и с някои от най-ценните или най-любопитните възрожденски книги, които се съхраняват във фондовете на библиотека “Родина”, библиотека “Захарий Княжески”, библиотеките на Старозагорската митрополия и Историческия музей. Стремежът и усилията на библиотека “Родина” да проучи и обобщи книжовното наследство от Възраждането получиха много висока оценка от научния форум.

По случай Деня на народните будители библиотеката ще представи тази информация и на своята интернет страница, където ще бъдат показани сканирани копия от заглавни страници, корици, илюстрации или образци от текст.

По пътя ни към днешна обединена Европа, тези издания биха заинтересували не само изследователите на един важен момент от българската история, а и всеки, който би пожелал да почерпи мъдрост в нашето ново търсене на ефективен модел за излаз към политическите, стопански и културни параметри на ХХІ век.

Доля Чикакчиева – библиотека “Родина”, Стара Загора