Семинар “Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки"
четвъртък, 28 декември 2006

Семинар на тема “Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки” ще се проведе от 28 до 30 септември 2005 г. в зала 2 на Община Стара Загора. Семинарът е част от проект на Съюза на библиотечните и информационните работници в България, подкрепен от Британски съвет - България. Домакин на семинара е библиотека “Родина” - Стара Загора. Участие в обучението ще вземат 30 представители на библиотеките, участнички в проекта.


Цели на семинара:

  • Запознаване с основните цели и дейности по Проекта “Достъп до електронна информация за лица с увреждания”
  • Представяне на водещ опит на британски и български библиотеки
  • Демонстриране на съвременни форми за достъп до електронна информация за незрящи
  • Представяне на модел за информационно обслужване на хора с увреждания, базирано на електронни ресурси в българските библиотеки

 

Програма

28 септември 2005 г. (сряда)
   
13.30 – 14.00 ч. Регистрация    
14.00 – 14.30 ч. Откриване. Приветствия. Представяне на лекторите и участниците    
Първа сесия      
14.30 - 16.00 ч. Британският опит в обслужване на хора с увреждания  
Anne Poulson, Great Britain
16.00 - 16.15 ч. Кафе-пауза    
16.15 - 17.00 ч. Информационни потребности на незрящите в България. Роля на библиотеките в удовлетворяването на информационните нужди на незрящите
 
Петър Стайков
17.00 - 17.30 ч. Дискусия    
29 септември 2005 г. (четвъртък)
   
Втора сесия      
9.00 - 9.30 ч. Достъпът на незрящите до печатната информация: Възможности и перспективи
 
Хюсаин Исмаил, Фондация “Хоризонти”
9.30 - 10.30 ч. Софтуерни програми за обслужване на незрящи читатели. Демонстрация
  Ивайло Маринов, Фондация “Хоризонти”
10.30 - 10.45 ч. Кафе-пауза    
10.45 - 11.30 ч. Електронни ресурси, софтуер, услуги за обслужване на хора със зрителни увреждания. Британски водещи практики   Anne Poulson, Great Britain
11.30 - 11.45 ч. Опит на Университетската библиотека при СУ "Св. Климент Охридски" в обслужването на хора с увреждания   д-р Иванка Янкова
11.45 - 12.15 ч. Дискусия    
12.30 - 14.00 ч. Обяд    
Трета сесия      
14.00 - 14.15 ч. Опит на читалищна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Бургас    
14.15 - 14.30 ч. Опит на библиотека “Никола Фурнаджиев”, гр. Пазарджик
  Румяна Врачева
14.30 - 14.45 ч. Опит на библиотека “Родина”, гр. Стара Загора   Слава Драганова, Людмила Борисова
14.45 - 15.00 ч. Кафе-пауза    
15.00 - 15.30 ч. Презентация на web-сайта на проекта   Таня Тодорова, Димитър Кътовски
Университетска библиотека при СУ “Св. Климент Охридски”
15.30 - 16.30 ч. Дискусия, заключителни коментари    
30 септември 2005 г. (петък)
   
10.00 ч. - Посещение в библиотека “Родина”, гр. Стара Загора