Читателски карти
събота, 16 декември 2006


Читателската карта важи за 12 месеца. Тя е лична и не може да се преотстъпва и ползва от друго лице.

В Централна библиотека “Родина”:

• За граждани над 16 години - 5.00 лв.;
• За пенсионери и хора с увреждания - 3.00 лв.;
• Целевата група по проект “Отворени врати” - 2.00 лв.;
• За читатели, ползващи литература на английски език в Заемна за връзрастни и старите фондове на библиотеката в читалня “Редки и ценни БД” -10.00 лв.;
• Месечна читателска карта в Читалня - 1.00 лв.;
• Читатели на филиалите, при ползване на Читалня или Заемна за дома, доплащат до пълния размер на абонаментната читателска карта в ЦБ.

Във филиалите “Георги Кирков”, “Димитър Благоев” и Детски отдел:

• За граждани над 16 години - 5.00 лв.;
• За деца до 16 години, пенсионери и инвалиди - 3.00 лв.

Във филиалите “Августа Траяна”, “Митьо Станев” и “Лозенец”:

• За граждани над 16 години - 4.00 лв.;
• За деца до 16 години, пенсионери и инвалиди - 2.00 лв.

За еднодневно ползване:

На читалните - 0,50 лв.
На читалнята за редки и ценни БД- 1.00 лв.

Граждани с адресна регистрация извън Старозагорска община

Се записват за читатели само в Централната библиотека срещу депозит 30.00 лв. за заемане на един източник. Същите имат право да ползват само ЦБ и да заемат за дома едновременно до 3 библиотечни единици. Депозитът е дължим на читателя след връщане на заетите документи, отписване от библиотеката и представяне на квитанцията.
Депозит, непотърсен в течение на една година след последната дата на връщане в картона, остава в полза на библиотеката.

Преференции:

Деца до 16 години, чиито родители или братя и сестри са записани за читатели на библиотеката, ползват 50% намаление от цената на абонаментната си карта.

Освобождават се от абонамент:

• Щатните и хоноровани служители на НЧ “Родина”;
• Работещите в библиотека “Родина” и в градската библиотечна системата, както и пенсионирали се библиотечни специалисти в “Родина”;
• Специалистите от Отдел “Култура”, Регионален исторически музей, Старозагорска художествена галерия, литературните музеи в града за служебно ползване;
• Дарители на библиотеката (по преценка на ръководството) за 1 година или завинаги;
• Доброволци по проектите, по които библиотеката работи (по преценка на ръководството).

Последна промяна: петък, 17 юни 2011