Обезщетения
събота, 16 декември 2006


При изгубване на читателска карта и издаване на нова - 1.00 лв.

Писмени предизвестия и телефонни обаждания до читатели, нарушили правилата за ползване на библиотечните документи, се заплащат по 0,50 лв. за всяко писмо и обаждане.

Предизвестие с обратна разписка - 2.50 лв.

За просрочване датата на връщане на библиотечни документи, заети по реда на р. от ІІ, т. 6, т. 8 и т. 9 (при неудължаване срока за ползване чрез презаписване), читателят дължи обезщетение – 10.00 лв. на месец за всеки документ, което се приспада от внесения депозит.

Читателите, регистрирани до 2001 г. включително, заплащат обезщетение за невърнатите библиотечни документи по р. ІІ, т. 5.

Читателят заплаща петкратната стойност на библиотечния документ по неговата пазарна цена, ако не го върне или го върне във вид, негоден за ползване.
За речници, енциклопедии, справочници, монографии, учебници за ВУЗ, графични и картографски издания, ноти, грамофонни плочи, аудиокасети, диапозитиви, диафилми и компактдискове обезщетението е - шесткратната стойност на документа по пазарната му цена.

ЗАБЕЛЕЖКА: Пазарната цена на библиотечните документи се определя по действащите в момента на възстановяването им цени на книжния пазар.