История
неделя, 10 декември 2006

Стара Загора - един град на 8000 години

Стара Загора е един от най-древните градове в Европа.
Още през новокаменната епоха (VII-VI хилядолетие прeди Христа)
благоприятните природо-географски условия стимулират
възникването на първите уседнали селища,
свързани с развитието на земеделието и скотовъдството.

повече