Нови книги
неделя, 10 декември 2006


Заглавията в Информационните бюлетини са разпределени по отрасли на знанието, а вътре в разделите - по азбучен ред.
Отбелязани са и сигнатурите на книгите, като първите две букви указват отдела или филиала, в който може да бъде намерен библиотечният документ.

РВ - Заемна за дома - Централна библиотека, бул. Руски 17
Ч1 - Читалня - Централна библиотека, бул. Руски 17
СФ - Читалня - Централна библиотека, бул. Руски 17
Кр - Краезнание - Централна библиотека, бул. Руски 17
РД - Детски отдел - ул. Българско опълчение 69
ГК - филиал - ул. Раковски 69
ДБ - филиал - бул. Патриарх Евтимий 176
АТ - филиал - бул. Августа Траяна 1
МС - филиал - бул. Христо Ботев 4
Ло - филиал - кв. Лозенец

 

Последна промяна: сряда, 13 февруари 2013