Сдружение Американски опит за библиотеките
вторник, 12 декември 2006

 

Управителният съвет на Съюза на библиотечните и информационните работници в България спечели проект за учредяване на Сдружение на библиотечно-информационните специалисти, участвали в програми за образователен обмен на Държавния департамент на САЩ.

На 3 октомври 2004 г. в гр. Разград се състоя Учредително събрание на сдружението като секция към СБИР с наименование "Американски опит за библиотеките". Приети бяха Правилник, Насоки на развитие на сдружението и Меморандум на Учредителното събрание.

Основните цели на сдружението са:
- да популяризира в българските библиотеки успешните американски библиотечно-информационни политики и практики;
- да работи за успешното разширяване и обогатяване на сътрудничеството между българските и американските библиотеки;
- да съдейства за разширяването на културния и образователен обмен между България и САЩ;
- да задълбочава връзките между библиотечните асоциации на България и САЩ;
- да работи за успешното сътрудничество на библиотечно-информационните специалисти от Югоизточно Европа, участвали в програми за образователен обмен на Държавния департамент на САЩ.

В учредителното събрание участваха 20 библиотекари от градовете Варна, Добрич, Силистра, Велико Търново, Бургас, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Разград, Раковски и София. Представители на старозагорската библиотечна колегия бяха Светлана Костадинова от библиотека "Захарий Княжески" и Надежда Груева от библиотека "Родина".