Проект "Помощ за библиотеките 2004" - Национален център за книгата
неделя, 10 декември 2006
   Приключи конкурсът “Помощ за библиотеките 2004”, обявен от Националния център за книгата. Комисията разгледа постъпилите 173 проекта от цялата страна и одобри субсидии за 169 от тях, между които е и библиотека "Родина" - Стара Загора. Общата стойност на проектите е 271 110 лева, от които НЦК осигурява 112 171 лева или над 40%. Това означава, че през следващите три месеца повече от 30 000 тома нови книги, подбрани от  самите библиотеки, ще станат достъпни за читателите от десетки градове и села в България. Резултатите от конкурса са обявени на сайта на Евро-българския културен център: www.eubcc.bg
Последна промяна: вторник, 12 декември 2006