Конкурси на ХЕИ по проект "Загаси последната цигара"
неделя, 10 декември 2006

Във връзка с проект “Загаси последната цигара“, насочен към
деца до 14 години и младежи от 15 до 24 години и финансиран от
Министерство на здравеопазването,

ХЕИ - Стара Загора обявява следните конкурси:

1. Конкурс фотография на тема: “Загаси последната цигара”
формат на снимката 13/18 см
срок на предаване – 10.11.2004 г. в ХЕИ – отдел ПБПЗ

2. Конкурс поезия на тема: “Загаси последната цигара“
срок на предаване – 10.11.2004 г. в ХЕИ – отдел ПБПЗ

3. Конкурс за журналистически материал публикуван от 1 до 12.ХI.2004 г.
срок – 12.ХI. 2004 г. в ХЕИ – отдел ПБПЗ


Отчитането на проекта ще бъде свързано с отбелязването на Международния ден
за борба с тютюнопушенето – 18.ХI.2004 г.

За справки: тел. 60 26 74
отдел Профилактика на болестите и промоция на здравето


Информацията е предоставена от ХЕИ - Стара Загора