Виртуална катедра в Тракийския университет
неделя, 10 декември 2006


Няколко дни преди Студентския празник виртуална катедра “Джон Атанасов“ бе открита в Тракийския университет в Стара Загора. Тя е създадена в рамките на национален проект, чиято цел е въвеждането на съвременни технологии за подобряване възможностите на дистанционното обучение в българските висши учебни заведения. С въвеждането на нови компютърни програми и чрез интернет студентите в страната ще имат възможност да бъдат обучавани в дома си, да кандидатстват и да участват в разработката на различни проекти.
На 12 декември ще бъде подписан меморандум за създаването на обща система, обединяваща създадените вече катедри в българските висши учебни заведения. Виртуалният български университет ще стане реалност през 2005 г.