Читатели, прочели най-много книги през 2011 г. в библиотека Родина
вторник, 13 декември 2011

ЧИТАТЕЛИ,
 ПРОЧЕЛИ НАЙ-МНОГО КНИГИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
В БИБЛИОТЕКА "РОДИНА"

 • Цветанка Николова Николова - 228         
 • Стефка Иванова Стратиева - 200         
 • Танка Стратиева Георгиева - 200         
 • Антония Тенева Владева - 189          
 • Еленка Димова Ангелова - 182         
 • Маша Грозева Косева - 178         
 • Стойно Вълчев Димитров - 174         
 • Кайрене Мокин Хазаросян - 152         
 • Иванка Енчева Демирева - 146         
 • Руска Динкова Колева - 145        
 • Христо Василев Лобутов - 144         
 • Радка Иванова Кълвакова - 140         
 • Стана Божкова Абаджиева - 139            
 • Елена Анастасова Мавраки - 134          
 • Иванка Николова Илиева - 133         
 • Пламен Иванов Георгиев - 133         
 • Радостина Милкова Николова - 132         
 • Екатерина Христова Желева - 131         
 • Петя Николова Недева - 131          
 • Димитър Петков Димитров - 124         
 • Петя Стоянова Динева - 124         
 • Даниела Русева Иванова - 123        
 • Валентина Вълчева Иванова - 122         
 • Тодор Пеев Енев - 121         
 • Иванка Христова Кънчева - 119         
 • Неда Драгомирова Даскалова - 119         
 • Жулиета Иванова Димитрова - 117         
 • Димитрина Йорданова Николова - 112         
 • Румен Милков Христов - 112         
 • Пейко Стоянов Димитров - 110         
 • Тодорка Николова Стоянова - 110         
 • Ирен Петрова Русинова - 108         
 • Петко Добрев Иванов - 105         
 • Румяна Желева Тенева - 105         
 • Петко Желязков Димитров - 104  

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ БИБЛИОТЕКА "РОДИНА"!

Последна промяна: сряда, 19 декември 2012