Гостуващата фотоизложба „Архивът Гипсън І и ІІ"
петък, 11 февруари 2011

На 17 февруари 2011 г. в залата на ІV експозиционно ниво на Регионален исторически музей – Стара Загора ще бъде представена гостуващата фотоизложба „Архивът Гипсън І и ІІ” с автор Иво Хаджимишев.

Първата част се състои от множество любопитни фотографии, съпътствани от описания на научно-изследователската мисия на д-р Богдан Филов в новоосвободените земи на Тракия и Македония през 1912 – 1913 г. Благодарение на Иво Хаджимишев, семейство Нели и Боб Гипсън, придобиват права на собственост върху тях, а в замяна посолството на САЩ в България оказва финансово съдействие за прехвърлянето им върху електронен и хартиен носител и за цялостната научна и съставителска дейност по сътворяването на изложбата. Техническата обработка на фотографиите, подборът и поставянето на анотациите са дело на Иво Хаджимишев.

Втората част от архива Гипсън, озаглавена „Добруджа ликува – 1940 г.” се състои от уникални фотографии, запечатали исторически моменти от навлизането на българските войски и освобождението на Южна Добруджа след подписването на Крайовския договор от 7 септември 1940 г. Снимките са правени от популярния дворцов и правителствен фотограф Бончо Карастоянов – специалист, квалифициран от Иво Хаджимишев като „човек с чувство за историчност” и предлагащ интересен фотопоглед върху събитията в Добруджа.

Общото и уникалното за културната общественост в Стара Загора е водещата роля на проф. Богдан Филов и в двете събития. Като ръководител на мисията по изучаване на българските старини в Македония и Тракия и от друга страна като министър-председател на България по време на освобождението на Южна Добруджа през 1940 г.

Изложбата ще предостави възможност за по-детайлен поглед върху огромния научен, културен и държавнически принос на личността на проф. Богдан Филов в Новата история на България.