Стартира кампания за набиране на приемни семейства
неделя, 10 декември 2006
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
бул.”Руски“ 36, ПК 153, тел. 042/605392, факс 042/605374, тел. ОЗД: 605 493/468
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.

Информираме Ви, че Дирекция “Социално подпомагане” - гр. Стара Загора стартира кампания за набиране на приемни семейства. Първата кампания ще бъде с надслов “Споделете детската надежда”. Такава кампания ще се организира два пъти в годината, като през останалото време също могат да се набират кандидат-приемни семейства. Кампанията ще започне на 14.10.2004 г. с пресконференция, на която ще се представи социалната услуга - приемна грижа. Настаняването на дете в приемно семейство цели осигуряване на семейна среда, когато се налага извеждането от биологичното семейство. Много деца от община Стара Загора се отглеждат в специализирани институции, лишени от адекватна родителска грижа. Кампанията цели да открие онези благородни жители на нашата община, които имат желание да предоставят домашен уют, обичта и подкрепата на дете, изпаднало в трудна житейска ситуация.
На всички приемни семейства ще бъде оказана подкрепа, изразяваща се в обучение, консултиране, финансова и натурална помощ.
Приемната грижа е с различен срок:
• Спешна - незабавно се настанява дете при риск за здравето и живота;
• Краткосрочна: до 6 месеца;
• Средносрочна: от 6 месеца до 1 година;
• Дългосрочна: до навършване на пълнолетие на детето.
Всички, имащи желание да получат допълнителна информация, могат да се обадят в отдел “Закрила на детето”, както и да получат информационна листовка. Отдел “Закрила на детето” е в състояние да представи социалната услуга: приемна грижа пред различни целеви групи по предварителна уговорка.
Надяваме се информацията по-горе да стигне до възможно най-голям брой граждански организации с цел популяризиране на приемната грижа.
Само обединени в усилията си можем реално да повишим благосъстоянието на децата в риск от община Стара Загора.

горещ телефон: 042/605468
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.

Информацията е предоставена от
Калоян Дамянов
Началник-отдел “Закрила на детето”