Фотогалерия - Помощно училище, VІІ ОУ, ЦДГ Радост и ЦДГ Зорница
сряда, 05 май 2010

Маратон на четенето 2010
Стара Загора

Фотогалерия - Помощно училище, VІІ ОУ, ЦДГ "Радост" и ЦДГ "Зорница"
23 април
 
Помощно училище "Любен Каравелов"
 
 
Актрисата Галя Александрова
 
Ученици от VІІ ОУ в ЦДГ "Радост" и ЦДГ "Зорница"