Летопис
събота, 09 декември 2006
25 март 1860 г. – Тържествено откриване на читалището в Железник (Стара Загора). Поставя се началото на първата обществена библиотека в града, чийто наследник е библиотека „Родина”.

1877 г. – В пламъците на горящия град е изпепелен цялият библиотечен фонд – над 15 000 книги и периодични издания.

1895 г. – Обединяват се книгите на “Ученолюбивото дружество”, създадено 1883 г., и книгите на съществуващата дотогава библиотека към Общината – отваря се Градско читалище.

1921 г. – Културно-просветно дружество “Театър”, наследник на читалището в Железник и на “Ученолюбивото дружество” от 1883/1895 г., слага началото на театрална библиотека.

1943 г. – С решение на общото събрание се променя името на дружеството в Народно читалище “Родина”.

1945 г. – Градската управа дарява Общинската градска библиотека на “Родина” (около 7000 тома) и предоставя помещенията й зад Халите за Заемна служба. Бившето казино, сега фоайе на театралния салон, се превръща в просторна и уютна Читалня.

1952/1953 г. – Библиотеката е отличена като Национален първенец.

1953 г. – Книжните фондове са пренесени в сградата на бившата акционерна банка “Български кредит” на бул. “Руски” 17. Обособява се Детски отдел.

1954 г. – Разкрити са два филиала – “Георги Димитров” и “Митьо Станев”.

1958 г. – Библиотеката е отличена като Окръжен първенец.

1967 г. – Библиотеката на бившата Девическа гимназия “Мария Луиза” е дарена на “Родина”.

1969 г. – Открит е трети филиал – “Димитър Благоев”, а двата съществуващи вече филиала стават целодневни.

1971 г. – Читалищата в Стара Загора се обединяват. Обединеното читалище носи името “Родина”.

1971 г. - Библиотеката се преструктурира в Централна и шест филиала: “Митьо Станев”, “Георги Димитров”, “Димитър Благоев”, “Климент Охридски”, “Георги Бакалов”и “Георги Кирков”. Първи директор – Нана Манолова.

1971 г. - Въвежда се единно комплектуване, обработка и каталогизация на библиотечния фонд.

1973 г. – Окръжна библиотека “Захарий Княжески” предава филиала си “Наталия” на библиотека “Родина” (съществувал до 1988 г.).

1976 г. – Открит е осми филиал – “Августа Траяна”.

1977 г. – Открит е девети филиал – “Лозенец”.

1981 г. – Основан е отдел “Изкуство”.

1981 г. - Разкрива се нов отдел “Централизирано комплектуване на читалищните библиотеки от Старозагорската селищна система”.

1982 г. – Изготвен е проект за надстройка и основен ремонт на Централната библиотека. Основният фонд и фондът на отдел Заемна за възрастни са изнесени на депозиториум в с. Елхово.

1986 г. – Проектът не се осъществява. Фондовете са върнати отново в старата сграда. Основните книгохранилища са запечатани от Противопожарните служби (и до днес).

1987 г. – Читалнята е преместена в залата на Детски отдел, който временно преустановява дейността си.

1989 г. – ОК на Българо-съветската дружба предава библиотеката си на “Родина”.

1991 г. – Отдел “Изкуство” е закрит поради липса на база. Фондът му се прелива в отделите на Централната библиотека.

1991 г. - Старите фондове (1878 – 9.09.1944) са пребазирани в общежитието на ИПКУ. Организиран е фонд “Редки и ценни издания”.

1992 г. – Филиалите “Георги Бакалов” и “Св. Климент Охридски” се отделят от “Родина”.

1992 г. - Закрит е отдел “Централизирано комплектуване на читалищните библиотеки от селищната система”.

1992 г. - Детският отдел подновява дейността си в нова база на ул. “Българско опълчение” 69.

1994 г. – Начало на автоматизацията на библиотечните процеси в отдел “Комплектуване, обработка и каталогизация на библиотечните фондове”.

1996 г. – Изградена е локална компютърна мрежа с 3 работни места. Внедряване на програмния продукт на фирма РС-ТМ Ltd. “Автоматизирана библиотека” под DOS.

1996 г.
- Библиотеката на Американския център в Стара Загора е дарена на “Родина”.

1997 г. – В библиотеката започва да се предлага услугата електронна поща.

1998 г. – Разширяват се услугите за читатели. Предоставен е достъп до Интернет.

1999 г. – Автоматизирани са всички библиотечни и библиографски процеси, включително и обслужването на читателите в Централната библиотека. Създадени са 8 автоматизирани работни места.

2000 г. – Електронният каталог на “Родина” е представен в интернет среда в Своден каталог, поддържан на уебстраницата на фирма РС-ТМ Ltd.

2001 г. – Библиотеката става колективен член на Сюъза на библиотечните и информационните работници в България.

2001 г. – Щатската библиотека на Колорадо, САЩ, става партньор на библиотека “Родина” по проект “Sisters Library”.

2002 г. – За пръв път в страната е внедрена новата версия на програмния продукт “Автоматизирана библиотека” под Windows.

2002/2003 г. – Реализиран е проект “Отворени врати”, в резултат на който библиотеката става достъпна за хора с физически увреждания. Създаден е Информационен център за хората с увреждания. 26 500 лв.

2003 г. – Предлага се нова услуга - достъп до литература в електронен вариант (“говорящи книги” и традиционни библиотечни документи) за хора със зрителни увреждания.

2003 г.
– Включване в американско-български проект “Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги” (ABLE).

2003 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.

2004 г. – В библиотеката действа локална компютърна мрежа с 10 работни станции и 3 потребителски компютъра.

2004 г.
– Създава се уебстраницата на библиотеката (3 март 2004).

2004 г. – Библиотеката е избрана да развие един от 6-те пилотни центъра в България за предоставяне на обществена информация в публичните ни библиотеки.

2004 г. - Начало на автоматизацията на библиотечните процеси в Детски отдел и филиал “Димитър Благоев”.

2004 г. – Представител на библиотеката, избран от Съюза на библиотечните и информационните работници за национален обучител по създаване на Обществени информационни центрове в българските библиотеки, участва в шестседмично обучение в Щатската библиотека на Колорадо, САЩ.

2004 г. – Спечелен е проект по програма “Помощ за библиотеките” на НЦК при МК за набавянето на книги в областта на културата.

2004 г. – Спечелен е проект за компютърна техника - целева субсидия от Министерство на културата.

2004 г. - Клуб “Млад библиотекар-доброволец” в Детски отдел.

2004 г. – От 18 до 23 септември гост на библиотеката е Bonnie McCune от Щатската библиотека в Денвър, Колорадо, партньор на библиотека “Родина” по програмата Sisters Library.

2004 г. – Регионален семинар на Проект АBLE “Библиотеката - Обществен информационен център”, организиран от библиотеката за областите Хасково, Кърждали и Стара Загора.

2004 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.

2005 г. – Семинар “Един работен ден в библиотека “Родина” с програмния продукт Автоматизирана библиотека под WIN”, организиран за читалищните библиотеки от Южна България.

2005 г. - Библиотеката е регионален координатор на честването на Деня на Европа в област Стара Загора, финансирано в рамките на Информационната и комуникационна програма на Делегацията на Европейската комисия в България.

2005 г. – Спечелен е проект за попълване фондовете на библиотеката с художествена литература от български автори, чрез участие в конкурса на Националния център за книгата към Министерството на културата – “Българската художествена литература в нашите библиотеки”.

2005 г. – Спечелен е проектът “Модерна библиотека”, подкрепен от Обществения дарителски фонд в Стара Загора и осъществен с насрещното финансиране от Каунтърпарт Интернешънъл. Осигурени са съвременни условия за библиотечни услуги в “Родина” и РБ “Захарий Княжески”. Дооборудвани са с технически средства информационните им центрове.

2005 г. - Библиотеката е една от тридесетте библиотеки в България, допуснати за участие в проекта на Съюза на библиотечните и информационните работници “Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки”, подкрепен и финансиран от Британски съвет в България.

2005 г. - Библиотеката е партньор по Проект “Колко стъпки има до училище” на Гражданска неформална група от млади хора с физически увреждания от Стара Загора, финансиран от Британски съвет в България в партньорство с Център за независим живот – София.

2005 г. – 23-29 май. Честване на 145-годишнината на библиотека “Родина”. Тържествено представяне на Обществения информационен център пред старозагорската общественост с участието на гостите Нанси Болт, директор на проект ABLE и Филис Ларисон от Публична библиотека “Бимес” гр. Литълтън, Колорадо, САЩ.

2005 г.
– м. юни. Участие на директора на библиотеката в Годишната конференция на ALA в Чикаго, САЩ.

2005 г. – През м. септември библиотеката е домакин и съорганизатор на Националния обучителен семинар по проекта на СБИР “Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки”.

2005 г. – В залите на Историческия музей и на Община Стара Загора са организирани изложбите “Европейското книжовно наследство в библиотеките на Старозагорска област” и “България през погледа на една американка” - фотографии от България на Нанси Болт.

2005 г. – Първо печатно и пълнотекстово електронно издание на библиотеката – “Българската възрожденска книга в библиотеките на Стара Загора”. Своден каталог на библиотека “Родина”, РБ “Захарий Княжески”, Историческия музей и Старозагорската митрополия.

2005 г. – “Библиотека Родина гостува на книжарница Хеликон”, нова инициатива за съвместна дейност – в книжарницата гостуват тематични изложби на книги и документи от старите фондове на библиотеката. “Възрожденско наследство”, “Учебниците говорят”, “Видни старозагорки”.

2005 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев” на ХХІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.

2006 г.
– Библиотеката получава един от осемте лицензирани софтуера JAWS for Windows за хора със зрителни увреждания и провежда обучение на екипа за работа със специализирания софтуер и с компютърните програми Fine Reader (разпознаване на оптични символи) и SpeechLab 2.0 (синтезатор на българска реч).

2006 г. – БАН дарява на библиотека “Родина” пълното течение на в. “Септември” (1945 - 1990 г.).

2006 г. – Библиотеката е избрана от Посолството на САЩ в България за една от осемте публични библиотеки, в които предстои да се изгради информационен център за живота в САЩ.

2006/2007 г. – Участие в проект “Модерното читалище – център на младежки дейности“, подкрепен от Фондация “Обществения дарителски фонд – Стара Загора”.

2006 г. – Спечелен е проект за попълване фондовете на библиотеката с нова литература в конкурса “Помощ за библиотеките” на Министерство на културата.

2006 г. – Библиотека “Родина” е сред номинираните за Националната награда “Христо Г. Данов” в категория “Библиотеки и библиотечно дело”.

2006 г.
– Подкрепен е от Министерството на културата проект за подмяна на осветлението в Централната библиотека.

2006 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за закупуване на компютърна техника.

2006 г. – Библиотеката получава дарение от семейство Робърт Гибсън и Нели Генчева-Гибсън за пълно оборудване с технически средства на едно потребителско място.

2006 г.
– Библиотеката инициира и провежда 24-часов маратон “Четяща Стара Загора” и стартира играта без край „Деца четат на деца”.

2006 г. – Участие в първата Национална библиотечна седмица, проведена под надслова “Библиотеката – инвестиция в бъдещето”

2006 г. – В навечерието на 24 май е експонирана първата фотоизложба “Четяща Стара Загора”.

2006 г. – Проведена е Работна среща в библиотеката за читалищни библиотекари от пловдивска област на тема “Библиотеката - Обществен информационен център”. Съвместна инициатива с Методическия отдел на НБ “Иван Вазов” – Пловдив.

2006 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХІІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.

2006 г. – Библиотека “Родина” гостува на книжарница “Хеликон” с изложбите: “Жената – стожер на благополучното общество”, съвместно с Държавен архив, РИМ и Художествената галерия; “Читалище Родина – успехът през годините” във връзка с честването на 150 г. българско читалище; “Нестандартните книги”, съвместно с издателство Силве; “Колко стъпки остават до Европа”.

2006 г. – Изложба “Календари от новото хилядолетие с благослов от миналия век”, експонирана в сградата на Общината. Календари от ХХ- ХХІ в. от фонда на библиотека “Родина” и личната сбирка на фотографа Цветан Чатъшки.

2006 г. – “Да празнуваме заедно” – коледно парти за най-активните малки читатели на библиотеката и деца от Домовете. Награждаване на участниците в клуб “Приятели на библиотеката” и в играта “Деца четат на деца”.

2006 г.
– Добрите практики на библиотеката са презентирани на организираните от МК и фондация “Читалище” семинари за читалищата в областите Русе, Велико Търново и Плевен.

2007 г.
– Начало на ретроконверсията на фонд “Редки и ценни”; започва електронното каталогизиране на новите носители на информация – CD, DVD.

2007 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за закупуване на компютърна техника.

2007 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за закупуване на нови книги.

2007 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект по Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – І и ІІ сесия.

2007 г. –Проектът “Открий света на знанието с библиотеката. Чета, знам, мога!” е подкрепен от Фондация “Обществен дарителски фонд – Стара Загора” по програма “Дребни пари за голяма промяна”, финансирана от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Учреден е детски клуб “Приятели на книгата”. Открит е Детски информационен център с две работни места за читатели до 14-годишна възраст. Изграден е детски сайт като част от сайта на библиотека “Родина”. Положено е началото на “Пътуваща библиотека” до старозагорски училища.

2007 г. – Библиотечен специалист е представител за читалищните библиотеки в Обществения експертен съвет по библиотечно дело към Министъра на културата.

2007 г. – През м. април в сайта е разкрита нова рубрика - “Е-библиотека” на творчеството на старозагорските писатели; Обявен е Национален конкурс за есе и за рисунка под надслов “Хубава си, татковино”, иницииран от “Списание „Пчелица”, съвместно с РНБ “П. Р. Славейков” Велико Търново, Община Трявна и Библиотека Родина Стара Загора.

2007 г. – В рамките на ІІ Национална библиотечна седмица през м. май, проведена под надслов „Библиотеките – наша обща отговорност”, са представени новата стихосбирка на Стана Димитрова “Гласът на отражението” (с участието на проф. Елка Константинова) и “Самобитният принос на ямболските писатели в националната ни литература” (с участието на творци от Дружеството на писателите в гр. Ямбол).

2007 г. – Организирани са изложбите: “Жени с принос към Стара Загора”, “С Петър Бакърджиев по света” – в книжарница Хеликон; “Френското наследство във фондовете на библиотека Родина”, “Хубава си, татковино” и “Четяща Стара Загора ‘2007” във фоайето на Община Стара Загора; “100 години от рождението на Емилиян Станев”, “140 г. от рождението на акад. Андрей Славов Тошев”, “155 г. от рождението на видния старозагорец Атанас Илиев” и др. в централната библиотека.

2007 г.
– Добрите практики на библиотеката са презентирани на 16 семинара, организирани от МК и фондация “Читалище” за читалищата в областите Разград, Силистра, Добрич, Сливен, Бургас, Ямбол, София и Стара Загора.

2007 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХІV Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса. Проведен е Първият поетически пленер „Писане от натура” с участието на Камелия Спасова, Мария Калинова, Марица Колчева и Петър Чухов.

2008 г. – На 4 април Посланик Джон Байерли открива в библиотеката един от единадесетте Американски информационни къта, изградени по програмата на Посолство на САЩ в България за подпомагане на българските публични библиотеки и тяхната информационна дейност. В рамките на стипендия от 4000 долара е набавена справочна литература за Съединените Американски щати и е оборудвано с технически средства работно място за читатели.

2008 г.
– Спечелен е проект за обогатяване на библиотечните фондове, подкрепен от Министерството на културата по Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.

2008 г. – Организиран е третият 24-часов маратон на четенето в Стара Загора с над 4 000 участника в проявите му – ученици, интелектуалци, граждани.

2008 г. – Библиотеката се включва в третата Национална библиотечна седмица, проведена под надслова “Библиотеките на дневен ред!”.

2008 г.
– “Библиотеки без граници” – пътуващ семинар на РБ “Партений Павлович” – Силистра, и библиотека “Родина” с маршрут Стара Загора, Силистра, Букурещ, Синая, Русе, Стара Загора (10 - 12 май). Посетена е Националната библиотека на Република Румъния.

2008 г. – Библиотека “Родина” е номинирана за Националната награда “Христо Г. Данов” в категория “Библиотеки и библиотечно дело”.

2008 г. – Към детския отдел на библиотеката се създава Детско куклено студио.

2008 г. – В пълнотекстовата “Електронна библиотека” са добавени старозагорските автори Иван Мирчев, Стойчо Стойчев, Димитър Караджов, Емил Койчев, Мая Дългъчева, Мария Донева и Виолета Бончева.

2008 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХV Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.

2008 г. – Библиотеката се включва в Голямото четене с

2009 г. – В Централната библиотека действа локална компютърна мрежа с 14 работни станции и 6 потребителски компютъра.

2009 г. – Съвместно с в. Национална бизнес поща библиотеката провежда от м. януари местна кампания “Стара Загора гласува за любим роман”. Резултатите са обявени на 23 април – Световен ден на книгата.

2009 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за ремонт в централната библиотека.

2009 г. – На 23 април – Световен ден на книгата, библиотеката обявява в партньорство с в. Национална бизнес поща кампанията “Дари книга на библиотеката – училищната, читалищната, регионалната...”.

2009 г. – В рамките на ІV Национална библиотечна седмица през м. май, проведена под надслов „Библиотеката – информация и комуникация за всеки”, в Община Стара Загора е експонирана изложбата на ББИА “Съвременната българска библиотека” и е проведена среща с Постоянните комисии по Образование, младежки дейности и ..., и по Култура, туризъм и вероизповедания към Общинския съвет.

2009 г. – На библиотеката е присъдена Националната награда ”Христо Г. Данов” в категорията ”Библиотеки и библиотечно дело”.

2009 г. – Спечелен е проектът “Малки стъпки към европейските измерения на обществената библиотека”, финансово подкрепен от Фондация Обществен дарителски фонд – Стара Загора. Приведени са в състояние на достъпност за хора с увреждания и в много добър санитарно-хигиенен вид коридора, тоалетната и вътрешния двор на централната сграда; осигурена е устойчивостта на програмата “Лято в детската библиотека” и е организиран пътуващ семинар „Библиотеки без граници” с маршрут Ст. Загора – Солун – Метеора - Кавала – Александруполис – Ст. Загора, в който вземат участие централната библиотека на Тракийския университет и специалисти от Регионалния исторически музей и Държавния архив в Стара Загора. В рамките на семинара са проведени срещи с Университеската библиотека “Аристотилис” и Градската библиотека в Солун. Проучени са местните политики, практиките и опита на солунските библиотеки в използването на цифровизиращите технологии за опазване и популяризиране на печатното културно-историческо наследство.

2009 г.
– Представител на библиотеката е член на официалната делегация на България за XXII Московски международен панаир на книгата и за откриване на Дните на българската култура в Русия през м. септември.

2009 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХVІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса. Проведен е Втори поетически пленер „Писане от натура” с участието на Яница Радева, Петър Чухов, Стоил Рошкев и Иван Ланджев.

2009 г. – Проведен е вътрешен практикум ”Стратегии на информационното търсене в Автоматизираната библиотека”.

2009 г.
– Добрите практики на библиотеката от работата й с децата и младежите, за популяризиране на четенето и за учене през целия живот са презентирани на три национални библиотечни форума.

Последна промяна: сряда, 21 април 2010