Фотогалерия - РИМ, НЧ - с. Могила, НЧ - с. Сулица
петък, 01 май 2009

Маратон на четенето 2009
Стара Загора

Регионален исторически музей
НЧ "Св. Климент Охридски" - с. Могила, НЧ "Пробуда" - с. Сулица
23 април

 
Регионален исторически музей
НЧ - с. Могила

НЧ - с. Сулица