Изложба от книги и документи, свързани с войната от 1877 - 1878 г.
понеделник, 25 февруари 2008
ТРЕТИ МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
130 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
ОТ ОСМАНСКО РОБСТВО

КНИГИ И ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВОЙНАТА ОТ 1877 - 1878 г.
Изложба от фондовете на РБ ”Захарий Княжески”, Регионален исторически музей, Държавен архив - Стара Загора, Библиотека “Родина”
(25 февруари - 7 март 2008)

Откриване - 25 февруари 2008 (понеделник), 17.30 ч.
Фоайета на Регионална библиотека ”Захарий Княжески”